Skip to content

2 Etapa. San Luis – San Rafael

http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/hermanos-escale-disfrutan-del-dakar-gracias-piloto-attiyah/2285593/

Etapa 2 

101 096  Oriol ESCALÉ (ESP) SUZUKI 006:08:37 02:26:27

00:00:00

112 097 Gilbert ESCALÉ (ESP) SUZUKI 006:29:59 02:47:49

00:00:00

General 

121 096 oriol ESCALÉ (ESP) SUZUKI 012:28:15 06:18:34 00:00:00
137 097 GILBERT ESCALÉ (ESP) SUZUKI 016:01:24 09:51:43 00:00:00

Imagen

 

 

 

 

 

Anuncis

1 Etapa. Rosario – San Luis

Els germans catalans Oriol i Gilbert Escalé pensaven que el més dur havia estat haver d’esperar fins a l’últim minut i l’ajuda providencial de Nasser Al-Attiyah per poder partir a l’assalt del seu primer Dakar. No obstant això, ja des de la primera especial, la pista els ha mostrat el dura que és la carrera.

Assegut amb el cap cot sobre un maleter a l’ombra del centre mèdic de la zona d’arribada, Oriol Escalé tracta de restablir-se d’una primera jornada extenuant que rematava en l’antepenúltima posició del pilot de motos. El seu rostre demacrat reflecteix una tremenda decepció, tanta que el pilot gairebé s’ofèn quan li preguntem pel que ha passat i pel parador del seu germà. ” Hem viscut una jornada infernal “, acaba confessant. ” Gilbert ha tingut un problema amb la cadena ja a l’enllaç i s’ha vist obligat a aturar-se en dues ocasions per arreglar-ho. Pensàvem que ho havia aconseguit però quan portàvem 20 km d’especial se li ha trencat irremeiablement la cadena i ha perforat el càrter de la moto, que perdia a continuació tot l’oli. Li he remolcat durant més de 40 km, fins que hem trobat una ànima caritativa que ens ha prestat una mica d’oli. Hem aconseguit reparar la moto i reprendre la carrera però no per molt temps : 20 km més tard, la cadena tornava a trencar-se i aquest cop ja no hi havia res a reparar … Així que Gilbert m’ha dit que continués, que ell se les apanyaria com bonament pogués … Espero que aconsegueixi sortir d’aquesta. Encara acabi l’especial, és evident que no és l’inici de carrera que teníem al cap “, conclou abans de marxar precipitadament, probablement per ocultar les seves emocions. No obstant això, hores després rebia una bona notícia. Gràcies a l’esportivitat d’alguns corredors, Gilbert finalitzava la primera especial amb un retard de 3h12 respecte del seu bessó, després progressar molt lentament per la pista amb una cadena ” apedaçada “. Enrere queda ja el martiri viscut, ja que l’únic important és que tant ell com el seu germà podran prendre la sortida de la segona etapa i seguir escrivint la seva història a les carreteres del Dakar 2014.

———————————————————————————————–

 

Los hermanos catalanes Oriol y Gilbert Escalé pensaban que lo más duro había sido tener que esperar hasta el último minuto y la ayuda providencial de Nasser Al-Attiyah para poder partir al asalto de su primer Dakar. Sin embargo, ya desde la primera especial, la pista les ha mostrado lo dura que es la carrera.

Sentado con la cabeza gacha sobre un maletero a la sombra del centro médico de la zona de llegada, Oriol Escalé trata de restablecerse de una primera jornada extenuante que remataba en la antepenúltima posición del pelotón de motos. Su rostro demacrado refleja una tremenda decepción, tanta que el piloto casi se ofende cuando le preguntamos por lo ocurrido y por el paradero de su hermano. “Hemos vivido una jornada infernal”, termina confesando. “Gilbert ha tenido un problema con la cadena ya en el enlace y se ha visto obligado a detenerse en dos ocasiones para arreglarlo. Pensábamos que lo había conseguido pero cuando llevábamos 20 km de espacial se le ha roto irremediablemente la cadena y ha perforado el cárter de la moto, que perdía a continuación todo el aceite. Le he remolcado durante más de 40 km, hasta que hemos encontrado un alma caritativa que nos ha prestado un poco de aceite. Hemos conseguido reparar la moto y reanudar la carrera pero no por mucho tiempo: 20 km más tarde, la cadena volvía a romperse y esta vez ya no había nada que reparar… Así que Gilbert me ha dicho que continuara, que él se las apañaría como buenamente pudiera… Espero que logre salir de ésta. Aunque termine la especial, es evidente que no es el inicio de carrera que teníamos en mente”, concluye antes de marcharse precipitadamente, probablemente para ocultar sus emociones. Sin embargo, horas después recibía una buena noticia. Gracias a la deportividad de algunos corredores, Gilbert finalizaba la primera especial con un retraso de 3h12 respecto de su gemelo, tras progresar muy lentamente por la pista con una cadena “remendada”. Atrás queda ya el martirio vivido, pues lo único importante es que tanto él como su hermano podrán tomar la salida de la segunda etapa y seguir escribiendo su historia en las carreteras del Dakar 2014.

———————————————————————————————–

 

The Catalan Escalé twins, Oriol and Gilbert, thought the most difficult part was behind them after a providential Nasser Al-Attiyah stepped in at the eleventh hour to help them take part in their first Dakar. However, the route of the first special quickly reminded them of just how hard the rally is.

Sitting crestfallen on a boot in the cool atmosphere of the finish area medical centre, Oriol Escalé takes some refreshments and attempts to recover from an extenuating first day which he finished as the second-to-last motorcycle rider. His haggard expression betrays his disappointment, and he almost seems offended when he is asked what happened to him or where his brother is. “It was a hellish day”, he finally blurts. “Gilbert already had a problem with his chain in the link section, so we had to stop twice to repair it. We thought that was it, but 20 km into the special, the chain broke down spectacularly and punched a hole in his crankcase, which lost all its oil. I had to tow him for over 40 km before we found someone who could give us some oil. We managed to repair the damage and get going again, but not for long: 20 km farther, the chain broke down again, and this time we had nothing to repair it… So Gilbert told me to go on and that he’d find a solution! I hope he’ll do all right but, whatever happens, this wasn’t exactly our dream debut”, he adds, almost escaping from the bus to hide his emotions. However, the news was good: Gilbert managed to finish the first special thanks to a few Good Samaritan competitors, albeit 3 h 12 behind his twin brother due to having to ride slowly and with a makeshift chain. This will not stop him from starting the second stage and write a new chapter in the Catalan twins’ Dakar odyssey.

 

Imagen

 

Imagen

 

 

 

Imagen

Pels germans Escalé poder participar al Dakar es cosa de prínceps / Para los hermanos Escalé poder participar en el Dakar es cosa de príncipes / For Escalé brothers participate in the Dakar is a thing of princes.

Si ja és difícil tal com estant les coses actualment participar al Dakar com a pilot privat no cal dir que per qualsevol família assumir que dos fills hi participin ja és tot un repte pràcticament impossible.

Tot era a punt per la participació al Dakar 2014 dels germans Oriol i Gilbert Escalé, però al patrocinador principal van sorgir-li problemes per poder aportar el suficient suport econòmic pels dos pilots, aleshores va ser la Rosa, la santa mare dels germans Escalé la que va prendre la decisió de quin dels dos hi participaria i va ser així com a caixa o faixa es va sortejar quin dels dos seria el que hi participaria i l’afortunat fou l’Oriol.

Així l’altre germà el Gilbert no hi participaria però sí que seguiria tot el raid dins un cotxe de premsa. Però…el destí va voler que a un gran copilot i excel·lent persona com és el català Lucas Cruz li arribés la informació de la situació en la que es trobava el Gilbert i ràpidament ho va fer saber al extraordinari pilot qatarí Nasser Al-Attiyah i aquest va reaccionar immediatament ajudant en el que fes falta perquè el Gilbert també pogués acompanyar a l’Oriol i no pas dins un cotxe, sinó que ho pogués fer participant amb moto al raid més dur del món, també amb una Suzuki.

El pilot Nasser Al-Attiyah ha demostrat una vegada més que es tracta d’una persona fenomenal amb una sensibilitat digne de tot elogi. Així els dos germans Escalé lluiran, principalment, a les seves motos i roba la publicitat de Qatar i Ooredoo la telefonia del país qatarí.

Aquest dissabte dia 4 a la ciutat argentina de Rosario hi haurà la sortida oficial del Dakar, tot i que la primera etapa es disputarà el diumenge entre Rosario i San Luis de 629 km d’enllaç i 180 km d’especial cronometrada.

El Dakar acabarà el dissabte 18 de gener a la ciutat xilena de Valparaíso després de 13 etapes per Argentina, Bolivia i Xile, amb la etapa de descans el dissabte dia 11.

Sense dubte l’estratègia per aquesta primera participació dels germans Escalé serà poder arribar a Valparaíso i més enguany en que tot fa pensar que serà un dels més durs Dakar de la seva història. I es que per l’Oriol, el Gilbert, la seva mare la Rosa, el seu pare Lluis i en definitiva per tota la familia Escalé, patrocinadors i amics, que els dos germans bessons puguin acabar el Dakar ja serà un èxit formidable.

——————————————————————————-

Si ya es difícil tal como están las cosas actualmente participar en el Dakar como piloto privado no hace falta decir que para cualquier familia asumir que dos hijos participen ya es todo un reto prácticamente imposible .
Todo estaba a punto para la participación en el Dakar 2014 los hermanos Oriol y Gilbert Escalé , pero al patrocinador principal le surgieron problemas para poder aportar el suficiente apoyo económico para los dos pilotos, entonces fue Rosa, la santa madre de los hermanos Escalé la que tomó la decisión de cuál de los dos participaría y fue así como todo o nada se sorteó cuál de los dos sería el que participaría y el afortunado fué Oriol.
Así el otro hermano Gilbert no participaría pero sí seguiría todo el raid en un coche de prensa. Pero… el destino quiso que a un gran copiloto y excelente persona como es el catalán Lucas Cruz le llegara la información de la situación en la que se encontraba Gilbert y rápidamente se lo hizo saber al extraordinario piloto qatarí Nasser Al Attiyah y éste reaccionó inmediatamente ayudando en lo que hiciera falta para que Gilbert también pudiera acompañar a Oriol y no dentro de un coche , sino que lo pudiera hacer participando en moto en el raid más duro del mundo , también con una Suzuki .
El piloto Nasser Al-Attiyah ha demostrado una vez más que se trata de una persona fenomenal con una sensibilidad digna de todo elogio . Así los dos hermanos Escalé lucirán , principalmente , a sus motos y ropa la publicidad de Qatar y Ooredoo la telefonía del país qatarí .
Este sábado día 4 en la ciudad argentina de Rosario tendrá lugar la salida oficial del Dakar , aunque la primera etapa se disputará el domingo entre Rosario y San Luis de 629 km de enlace y 180 km de especial cronometrada .
El Dakar terminará el sábado 18 de enero en la ciudad chilena de Valparaíso después de 13 etapas por Argentina , Bolivia y Chile , con la etapa de descanso el sábado día 11 .
Sin duda la estrategia para esta primera participación de los hermanos Escalé será poder llegar a Valparaíso y más este año en que todo hace pensar que será uno de los más duros Dakar de su historia . Y es que por Oriol, Gilbert , su madre Rosa , su padre Luis y en definitiva para toda la familia Escalé , patrocinadores y amigos , que los dos hermanos gemelos puedan acabar el Dakar ya será un éxito formidable .
 
———————————————————————————–
 
If it is still difficult as things currently participate in Dakar as a private pilot without saying that any family assume that two children are involved it is a challenge almost impossible.
Everything was ready for Oriol and Gilbert brothers participation in the Dakar 2014, but the main sponsor came to him enough problems to provide financial support for two drivers, then was Rose, the holy mother of the Escalé brothers that the decision of which of the two and was involved as well as safety belt or be dodged which of the two would be involved and was lucky Oriol.
So the other brother Gilbert is not involved but he would follow all raid in a press car. But … fate would a large passenger and excellent person as catalan Lucas Cruz got an information from the situation that was Gilbert and quickly did find the extraordinary Qatari driver Nasser Al-Attiyah and he reacted immediately helping them to make the tackle Gilbert could also accompany Oriol and not in a car, he could involve the motorcycle world’s toughest raid also a Suzuki .
Driver Nasser Al-Attiyah has shown once again that it is a phenomenal person with a sensitivity worthy of all praise . So the two Escalé brothers will look mainly to their bikes and clothing advertisements Qatar Ooredoo mobile country Qatar.
Saturday 4th to the Argentine city of Rosario will be the official start of the Dakar , but the first stage will be held on Sunday between San Luis Rosario and 629 km link and 180 km of timed special .
The Dakar Rally will finish on Saturday 18 January in the Chilean city of Valparaiso after 13 stages in Argentina, Bolivia and Chile , the rest day on Saturday 11.
No doubt the strategy for the first participation of the Escalé brothers will be climbed to reach Valparaiso and everything suggests this year will be one of the toughest Dakar history. And Oriol, Gilbert, his mother Rose, his father Louis and ultimately for the whole family, sponsors and friends, the twins will be able to complete the Dakar as a formidable success.ImageImageImageImageImageImage

 

Finalmente solo Oriol Escalé podrá correr el Dakar 2014

El destino a veces es cruel. Para el inicio del Dakar, los mellizos Escalé habían programado una entrada magistral. Los hermanos se preparaban para el primer gran desafío de su carrera juntos, con los dorsales 96 y 97, en dos Suzuki idénticas y con los mismos uniformes. Pero la mala noticia del abandono de uno de los asociados cambió los planes de este par de jóvenes campeones: ¡el presupuesto, más ajustado, permite inscribir solamente a un piloto! ¿Cómo elegir entonces entre los dos asociados de siempre quién hubiera tenido el privilegio de participar primero en el Dakar? Su presencia en el primero y segundo escalón del podio de los campeonatos del mundo de Bajas (junior) muestra un nivel muy cercano entre ellos, y en términos de discusiones interminables, ninguno de los dos quiso renunciar al único manillar ahora disponible. «No era posible ponernos de acuerdo, cuenta Oriol. Decidimos entonces hacerlo con un sorteo. Escribimos nuestros nombres en dos trozos de papel, y le pedimos a una mano inocente que designe a ciegas el que iba a partir». La mano en cuestión, es la de la imparcial Rosa Maria Pelaes, que los cubre de un amor igual desde los 21 años. Pero esta vez, la madre se vio obligada, a pesar suyo, a dar un veredicto…que enviará finalmente a Oriol para llevar la bandera familiar en las pistas en el mes de enero. «Pero igualmente estaremos presentes los dos en la carrera, explica el más suertudo sin fanfarronear. Yo en la moto, y Gilbert en un auto de prensa ya que escribirá crónicas para un diario, lo que le permitirá también descubrir todos los pormenores del rally para el año próximo. ¡Ya que es seguro, en un año correremos los dos! »

 

Sensacional Baja Aragón dels germans Escalé

Guanyaren la categoria Júnior i es situaren en el cinquè i desè lloc absolut.
Amb una climatologia força canviant al llarg de les dues etapes, es va disputar la trentena edició de la Baja Aragón puntuable pel campionat mundial de bajas. Si la tònica general del mes de juliol a l’Aragó és la forta calor i amb uns camins secs que originen molta pols, enguany les pluges ocasionals van alleugerar les dificultats que la pols fa que perjudiqui als pilots participants.
Però no per això la Baja aragonesa va ser menys dura, doncs des del seu inici ara fa trenta anys ha sigut considerada com la prova amb més duresa de totes les que es disputen a Europa. Ja des del principi els germans manlleuencs Escalé es van adaptar perfectament a les pistes per les que discorrien les especials cronometrades, aquesta vegada la major part d’elles per la província terolana i que en les altres edicions tenien el seu recorregut principalment per la província de Saragossa.
Aquesta era la tercera vegada que els Escalé competien a la Baja i ben aviat es van situar en les primeres posicions de la classificació general absoluta, fet molt positiu tenint de competència a varis dels millors pilots mundials de la especialitat en aquesta Baja que tenir la base a Teruel. L’Oriol i enGilbert Escalé pilotaven dues Husqvarna T449 magníficament assistides pel team portuguès Bianchi Prata.
Al final de la Baja, l’Oriol va aconseguir ser el primer pilot de la categoria Júnior i cinquè classificat absolut, tant sols superat per pilots amb molta experiència dakariana com són els Barreda, Guasch i Viladoms. Pel que fa al seu germà Gilbert també va fer una bona Baja, sent segon Júnior i desè absolut.
Una nova gesta dels joves germans manlleuencs Escalé que els serveix per anar adquirint experiència de cara afrontar el Dakar, sens dubte, el seu gran repte.
IMG_0746
Ganaron la categoría Junior y se situaron en el quinto y décimo puesto absoluto.
 
Con una climatología bastante cambiante a lo largo de las dos etapas, se disputó la trigésima edición de la Baja Aragón puntuable para el campeonato mundial de bajas. Si la tónica general del mes de julio en Aragón es el fuerte calor y con unos caminos secos que originan mucho polvo, este año las lluvias ocasionales aliviaron las dificultades que el polvo hace que perjudique a los pilotos participantes.
Pero no por ello la Baja aragonesa fue menos dura, pues desde su inicio hace treinta años ha sido considerada como la prueba con más dureza de todas las que se disputan en Europa. Ya desde el principio los hermanos manlleuenses Escalé se adaptaron perfectamente a las pistas por las que discurrían las especiales cronometradas, esta vez la mayor parte de ellas por la provincia terolana y que en las otras ediciones tenían su recorrido principalmente por la provincia de Zaragoza.
Esta era la tercera vez que los Escalé competían en la Baja y pronto se situaron en las primeras posiciones de la clasificación general absoluta, hecho muy positivo teniendo de competencia a varios de los mejores pilotos mundiales de la especialidad en esta Baja que tener la base en Teruel. Oriol y Engilbert Escalé pilotaban dos Husqvarna T449 magníficamente asistidas por team portugués Bianchi Prata.
Al final de la Baja, Oriol consiguió ser el primer piloto de la categoría Junior y quinto clasificado absoluto, sólo superado por pilotos con mucha experiencia dakariana como son los Barreda, Guasch y Viladoms. En cuanto a su hermano Gilbert también hizo una buena Baja, siendo segundo Junior y décimo absoluto.
Una nueva hazaña de los jóvenes hermanos manlleuenses Escalé que les sirve para ir adquiriendo experiencia de cara afrontar el Dakar, sin duda, su gran reto.
IMG_0742
IMG_6861 IMG_6863 IMG_6866 IMG_6870 IMG_6872 IMG_6874 IMG_6876 IMG_6877 IMG_6879 IMG_6889
IMG_6894IMG_6896 IMG_0735 IMG_0736 IMG_0737 IMG_0745 IMG_0746 IMG_0754 IMG_0755

Un any més els germans Escalé disputaran la Baja Aragón / Un año mas los hermanos Escalé disputarán la Baja Aragón

baja_aragon_2013xm5zm.jpg.pagespeed.ic.W9UL-jJAmG

Des d’aquest divendres i fins el diumenge es disputarà la trentena edició de la carismàtica Baja Aragón, sens dubte la prova més important en aquesta modalitat de raids europea que puntua per la Copa del Món de Bajas.
Al llarg dels seus trenta anys han participat a la Baja Aragón els més importants pilots de raids tant catalans, com espanyols o mundials. Pràcticament tots els pilots que han guanyat el popular Dakar han participat un any o altre al raid aragonès.

Després de la seva brillant participació en la darrera edició, en Gilbert i l’Oriol Escalé tornaran a participar enguany i ho faran dins una estructura diferent, la del pilot i preparador portuguès Pedro Bianchi Prata, Team Bianchi Prata amb dues Husqvarna TE 499. Tot i ser tan joves, els pilots osonencs Escalé, ja compten amb una àmplia experiència a l’enduro i als raids com van demostrar les seves gestes l’any passat protagonitzant les proves puntuables pel mundial, Sardegna i Hongria.

Enguany la Baja Aragón tindrà la seva base a Terol amb un recorregut pels durs camins de terra de Terol i Saragossa.
Com cada any reuneix a la majoria dels màxims especialistes de raids a nivell mundial, entre els quals es troben l’Oriol i en Gilbert Escalé amb l’objectiu d’aconseguir una bona classificació i, a la vegada, acoplar-se a les noves motos i estructura d’equip amb el qual tenen previst participar al Dakar 2014.

Desde este viernes i hasta el domingo se disputará la treintena edición de la carismática Baja Aragón, sin duda la prueba mas importante en esta modalidad de raids europea que puntúa para la Copa del Mundo de Bajas.
Al largo de sus treinta años han participado a la Baja Aragón los mas importantes pilotos de raids tanto catalanes, como españoles o mundiales. Prácticamente todos los pilotos que han ganado el popular Dakar han participado un año u otro en el raid aragonés. 

Después de su brillante participación en la última edición, Gilbert y Oriol Escalé volverán a participar este año y lo harán dentro de una estructura diferente, la del piloto y preparador portugués Bianchi Prata, Team Bianchi Prata con dos Husqvarna TE 499. Todo y ser tan jóvenes, los pilotos osonenses Escalé, ya cuentan con una amplia experiencia en enduro y raid como demostraron con sus gestas el pasado año protagonizando las pruebas puntuables del mundial, Sardegna y Hongría.

Este año la Baja Aragón tendrá su base a Teruel con un recorrido por los duros caminos de tierra de Teruel i Zaragoza.
Como cada año reúne a la mayoría de los máximos especialistas de raids a nivel mundial, entre los cuales se encuentran oriol y Gilbert Escalé con el objetivo de conseguir una buena clasificación y, a la vez, acoplarse a las nuevas motos y estructura de equipo con el cual tienen previsto participar al Dakar 2014.

EXCEL.LENT MUNDIAL DE BAJAS DELS OSONENCS GERMANS ESCALÉ AMB EL SOTS-CAMPIONAT PER GILBERT I EL TERCER LLOC DE L’ORIOL / EXCELENTE MUNDIAL DE BAJAS DE LOS OSONENSES HERMANOS ESCALÉ CON EL SOTS-CAMPIONATO PARA GILBERT Y EL TERCER LUGAR DE ORIOL

Amb la seva joventut els germans bessons Gilbert
i Oriol Escalé de 19 anys han participat en
el mundial de Bajas aconseguint en Gilbert un
sensacional sots-campionat del món amb la HM,
mateixa moto que el pilot Oriol qui s’ha classificat
quart. Això pel que fa al mundial absolut, d’altre
banda al mundial júnior s’han classificat segon i
tercer respectivament.
Els manlleuencs, patrocinats per la prestigiosa
empresa petroliera Petromiralles, han participat
en les Bajas d’Itàlia, Aragó i Hungria competint
amb destacats pilots de raids de varis païssos i
han sigut la sensació a nivell internacional, doncs
a més de la seva joventut gaudeixen d’alt nivell
de pilotatge.
A més del mundial de Bajas, els germans Escalé
han participat a una prova del campionat del
món de rallys cross country, la Sardegna Rally
Race. Una cursa de cinc dies en la que hi participaren
pilots de la talla de Coma, Viladoms, Barreda,
assolint finalitzar la primera prova de llarga
durada en la qual competien, fins i tot Gilbert va
fer el millor crono en una especial.
Després de la seva exitosa temporada, els osonencs
Escalé ja estan pensant en la propera que,
amb l’experiència acumulada enguany, els hi servirà
per afrontar nous i exitosos reptes esportius.

Con su juventud los hermanos gemelos Gilbert
y Oriol Escalé de 19 años han participado en el
mundial de Bajas consiguiendo Gilbert un sensacional
subcampeonato del mundo con la HM,
misma moto que el piloto Oriol quien se ha clasificado
cuarto. Esto en cuanto al mundial absoluto,
por otro lado el mundial júnior se han clasificado
segundo y tercero respectivamente.
Los de Manlleu, patrocinados por la prestigiosa empresa
petrolera Petromiralles, han participado en las
Bajas de Italia, Aragón y Hungría compitiendo con
destacados pilotos de raids de varios países y han
sido la sensación a nivel internacional, pues además
de su juventud gozan de alto nivel de pilotaje.
Además del mundial de Bajas, los hermanos
Escalé han participado en una prueba del campeonato
del mundo de rallys cross country, la
Sardegna Rally Race. Una carrera de cinco días en
la que participaron pilotos de la talla de Coma,
Viladoms, Barreda, logrando finalizar la primera
prueba de larga duración en la que competían,
incluso Gilbert hizo el mejor crono en una especial.
Tras su exitosa temporada, los osonenses Escalé
ya están pensando en la próxima que, con la
experiencia acumulada este año, les servirá para
afrontar nuevos y exitosos retos deportivos.

Classificació campionat del món de Bajas FIM

# Name Country Total
ITA
ESP
HUN
MAR
1 ZANOTTI Alessandro sm 61 13 13 15 20
2 ESCALE Gilbert es 35 11 11 13
3 CASTEU David fr 35 15 20
4 ESCALE Oriol es 34 17 17
5 BARREDA Juan es 20 20
6 BASSO Alberto it 20 20
7 PASHCHENKO Viatcheslav ru 17 17
8 GUASCH Marc es 17 17
9 ZUBOV Anton ru 15 15
10 PRZYGONSKI Jakub pl 15 15

Classificació campionat del món de Bajas FIM Junior

# Name Country Total
ITA
ESP
HUN
MAR
1 LUCCHESE Manuel it 69 15 17 17 20
2 ESCALE Gilbert es 52 17 20 15
3 ESCALE Oriol es 40 20 20